Phun xăm môi là một dịch vụ phổ biến trong ngành thẩm mỹ và có nhu cầu tăng lên từng ngày. Với sự phát triển của ngành này, hình thức thanh toán đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là một số phương thức thanh toán thông dụng trong ngành phun xăm môi:

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Thường là phương thức thanh toán đơn giản và thông dụng nhất trong ngành phun xăm môi. Khách hàng có thể trực tiếp trả tiền bằng tiền mặt cho thợ phun xăm sau khi hoàn thành quá trình phun.

2. Thanh toán qua chuyển khoản

Đối với những khách hàng không muốn mang theo lượng tiền lớn để trả tiền mặt, phương thức thanh toán qua chuyển khoản được áp dụng. Khách hàng có thể chuyển khoản tiền phí phun xăm môi cho thợ phun xăm trước khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, phương thức này yêu cầu khách hàng phải có tài khoản ngân hàng và cần đảm bảo rằng thợ phun xăm đã nhận được tiền trước khi bắt đầu thực hiện dịch vụ.

3. Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ

Phương thức thanh toán này cùng với việc phổ biến của các máy đọc thẻ đã giúp cho khách hàng có thể dễ dàng thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Khi sử dụng phương thức này, khách hàng cần đảm bảo rằng mình có đủ dư nợ trong tài khoản thẻ để thanh toán và phải chịu một khoản phí nhỏ cho việc sử dụng thẻ.